Update: Maatregelen omtrent CoronavirusFysiotherapie Beetsterzwaag is vanwege de nieuwe maatregelen van het RIVM tot tenminste 6 april gesloten.

Mocht u in de tussentijd onze zorg op afstand nodig hebben, vragen hebben omtrent onze zorgverlening of op andere wijze behoefte hebben om contact te leggen, dan kunt u ons uiteraard gewoon bereiken.

Namens het hele team van Fysio Beetsterzwaag

0512 - 382 383

Bij Fysio Beetsterzwaag zijn we ons bewust van de ernst en impact van het Coronavirus. We hebben hiervoor een protocol opgesteld voor al onze vestigingen, met daarin beschreven welke voorzorgsmaatregelen wij de aankomende tijd nemen. Punten als hygiëne, veilige werkplek en klantcontact hebben we hierin meegenomen. Voor onze uitvoer omtrent een Preventief Medisch Onderzoek en Health Check hebben we onze therapeuten strikte regels gegeven en schrappen we een aantal testonderdelen uit voorzorg. Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze maatregelen dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Natuurlijk! Fysiotherapie Beetsterzwaag.

Afspraak maken? Bel gerust

0512 - 382 383 Maak afspraak

Beweegstudio

Fysiotherapie Beetsterzwaag beschikt naast de fysiotherpie praktijk ook over een Beweegstudio. In deze Beweegstudio wordt een gevarieerd programma voor beweging aangeboden.

Onze programma's:

Algemene Fysiotherapie

Zwangerfit

De cursus ZwangerFit® is een eigentijdse cursus voor vrouwen die zwanger of net bevallen zijn. Tijdens de lessen geeft een speciaal opgeleide fysiotherapeut training zodat de conditie behouden blijft waardoor klachten en fysieke ongemakken kunnen worden voorkomen.Zowel de zwangere als de pas bevallen vrouw kan deelnemen aan de cursus. Vanaf de 16de week van de zwangerschap tot aan de bevalling kan iedere vrouw meedoen aan de cursus. Voordeel hiervan is dat de fitheid, conditie en spierkracht op niveau blijft. Bovendien wordt er al vroeg in de zwangerschapsperiode preventief getraind met speciale aandacht voor rug-, buik- en bekkenbodemspieren. Ook na de bevalling ben je weer welkom om te trainen.

Voordat je kan deelnemen vindt er eerst een intake plaats en een proefles volgen is mogelijk.

De cursus bestaat uit 1 keer in de week een actieve les ondersteund met muziek. De les duurt een uur en er wordt afwisselend gebruik gemaakt van aerobics, fitnessapparatuur, ballen etc. De aandacht tijdens deze lessen ligt vooral op conditie, spierversterking, coördinatie en stabilisatie. De actieve lessen worden aangevuld met 1 keer in de maand een theorieles. Tijdens deze coaching komen alle onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de zwangerschap, baring en de periode na de bevalling. Om te voorkomen dat je indut tijdens de theorielessen wordt de nieuwe kennis meteen in de praktijk gebracht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de praktijk.

De ZwangerFit®docente is: Femke Huitema- Zijlstra

Sommige verzekeraars vergoeden ZwangerFit® Dit kunt u het beste bij uw eigen verzekeraar navragen.

Afspraak maken

Wij staan garant voor:

© 2020 Fysiotherapie Beetsterzwaag

Website door: Proniek