Natuurlijk! Fysiotherapie Beetsterzwaag.

Afspraak maken? Bel gerust

0512 - 382 383 Maak afspraak

Over ons

Fysiotherapie Beetsterzwaag is een praktijk waar een zeer breed scala aan problemen van het bewegingsapparaat worden behandeld. Wij leveren preventieve en curatieve zorg, maatwerk is hierbij het speerpunt. Centraal staat onze persoonlijke begeleiding, wij verwachten hierbij een actieve rol van de patiënt.

Wij willen door kennis, samenwerking en doelgerichte behandelmethoden werken aan een onderscheidende kwaliteit van zorgverlening.

Meer informatie:

Privayverklaring

Privayverklaring

Uw fysiotherapeuten houden, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Wij attenderen u op de ‘Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst’ (WGBO). Deze gaat van kracht vanaf op moment dat u een afspraak voor een behandeling bij ons maakt.

Graag sluiten we dit bericht met de melding dat er verder niets verandert aan de zorg die wij verlenen. U staat als patiënt nog steeds centraal in onze praktijk. Heeft u vragen over dit bericht, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met ons.

Wij staan garant voor:

© 2022 Fysiotherapie Beetsterzwaag

Website door: Proniek